Intake

Een klik tussen mij als coach en jou als coachee is het uitgangspunt, en een voorwaarde voor een waardevol en geslaagd coachtraject. Daarom begint alles met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We stellen ons wederzijds verder aan elkaar voor en doorgaans komen we dan al gauw tot de kern van jouw coachvraag. Zo'n eerste gesprek kan spannend voor je zijn. Maar het is een heel belangrijke stap: je hebt de moed verzameld om aan je situatie te gaan werken. Daarnaast is het ook vaak al een enorme een opluchting om over je klachten te kunnen vertellen.
Door het stellen en benatwoorden van vragen worden de aard, uitingsvorm en uitwerking van jouw klachten in jouw leven helder. En in gesprek en interactie met jou wordt voor mij duidelijk hoe we jouw coachingstraject vorm kunnen gaan geven. En natuurlijk kun je zelf ook alle vragen stellen die er bij je spelen. Jij als coachee kan dan ervaren of je je comfortabel voelt bij mij als coach en mijn werkwijze. Als dit het geval is, spreken we duidelijk af hoe de coaching vorm gaat krijgen. In een coachcontract staan duidelijk de condities beschreven waarbinnen de coaching plaatsvindt, zodat jij altijd weet waar je aan toe bent. * Helder en fijn toch?

Tijdens het traject reflecteren we regelmatig op hoe het gaat. Wat heb je geleerd? Welke stappen wil je nog zetten? wat heb je daarvoor nodig? Soms sturen we bij, soms gaat het sneller dan verwacht. Te allen tijde houden we zicht op jouw ontwikkeling.


* Indien nodig kan ik je verwijzen naar collega's, medische- of geestelijke gezondgheidsprofessionals. Mochten er bijzonderheden zijn in je lichamelijke of geestelijke gezondheid, of gebruik je medicatie dan wil ik je vragen dit altijd vooraf aan mij door te geven.


Coaching

In gemiddeld vijf coachsessies verkennen we stapsgewijs jouw coachvraag, diepen we doelen en achtergronden uit en werken we tips, tools en stappen uit waardoor jij je beduidend energieker en veerkrachtiger zult gaat voelen.
De sessies bevatten, naast het in gesprek zijn, doorgaans een scala aan ervaringsgerichte en praktische oefeningen. De natuur leent zich daar bij uitstek voor. Want binnen de veilige, ontspannende en oordeelloze setting van de natuur, kan het ervaren of daadwerkelijk doen van iets wat je spannend vindt, juist heel bekrachtigend werken. Het kan als een vorm van 'droog oefenen' werken binnen veilige marges. Ook maak ik natuurlijk gebruik van professionele coachmodellen maar ook van specifieke werkvormen in de natuur om zaken te vereenvoudigen, verduidelijken of visueel en symbolisch inzichtelijk voor je te maken. Een voorbeeld hiervan is het 'stilleven'. In een stilleven representeer je een situatie, probleem of systeem (zoals je gezin of team) door gebruik te maken van items uit de natuur. Op de foto hieronder zie je een voorbeeld van het stilleven (of 'opstelling') van de werksituatie van een coachee. Alles is door deze coachee op een bepaalde manier neergelegd en met elkaar verbonden waarbij sommige takjes dikker zijn en voor deze coachee meer betekenis hebben. Op het moment dat deze coachee iets verschuift, weghaalt of toevoegt in het stilleven verandert de dynamiek. In het stilleven zelf maar vaak ook in het leven of de situatie van de coachee. Elk stilleven is persoonlijk en kan enorm veel inzicht bieden.

Het Stilleven als werkvorm
Zowel de Stress- en Burnoutcoaching als natuurcoaching bij Natural Steps Coaching zijn er op gericht om je inzichten te verschaffen, te leren (h)erkennen, duiden en doorvoelen van je klachten en het ervaren en opbouwen van je eigen speelruimte en veerkracht. Gaandeweg het traject zul je gegarandeerd merken dat je je vrijer en krachtiger voelt en dat je klacht meer en meer naar de achtergrond verdwijnt.

Cliƫnten die ik heb gecoacht geven aan dat ze zich door mijn rustige, praktische, oordeelloze maar ook doortastende benadering snel veilig en vertrouwd voelen. Daardoor ervaren zij tijdens de loop van het coachtraject eerder de speelruimte om nieuwe inzichten op te kunnen doen, daadwerkelijk acties te formuleren en stappen te zetten om een duurzame verbetering van hun functioneren op prive- en werkvlak te bereiken.
Wees welkom!

Investering

Losse coachingsessie: 90 euro (1,5 -2 uur)

Individueel coachingtraject (vijf sessies) 400 euro (5 x 1,5-2 uur)

Online coachingtraject 5 sessies a (45 minuten) 250 euro

Individuele of groepsworkshops en themawandelingen op basis van offerte

Reiskosten boven de 10 km worden (indien de reis op uitdrukkelijk verzoek van de coachee plaatsvindt ) los berekend op 28 cent/ km

Natural Steps Coaching is vrijgesteld van BTW (Kleine Ondernemers Regeling).

Vergoeding zorgverzekeraar

Natural Steps Coaching is niet aangesloten bij verenigingen die het mogelijk maken de kosten te vergoeden bij een zorgverzekeraar. De huidige lidmaatschappen en voorwaarden daarvan zijn financieel onaantrekkelijk. Mijn huidige tarieven zouden hierdoor alleen maar omhoog moeten.

In tegenstelling tot de gemiddelde coach of therapeut heeft een coachee bij Natural Steps Coaching doorgaans minder sessies nodig waardoor de totale prijs van het traject lager blijft.