Privacy Statement

Natural Steps Coaching
Versie van 10 oktober 2018

Je wilt je ook online vrijheid ervaren
Je bezoekt mijn website www.nauralstepscoaching.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief of je doet een aanvraag voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen
Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Natuurlijk! Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Om welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Natural Steps Coaching, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening (coaching of workshop) te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de coaching gerelateerde zaken. De coaching is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Wat gebeurt er terwijl je surft? Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in
rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande coachees worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële coachees worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem contact op en ik maak het voor je in orde.
Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan contact op met:
Bjorn van Overveld
Natural Steps Coaching
KvK 70386579
www.naturalstepscoaching.nl
info@naturalstepscoaching.nl
+31 6 48181261

Algemene voorwaarden

Betaling: workshops en individuele coachingstrajecten dienen voor aanvang van de dienst geheel betaald te zijn. Voor een losse sessie of themawandeling ontvangt u na afloop de factuur.

Annulering: een losse sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Bij afmelding binnen 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Deelname aan een workshop kan tot 1 week voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Tot 3 dagen voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht. Binnen 3 dagen wordt 100% gefactureerd. Alleen te bewijzen noodgevallen vormen hierop een uitzondering.

Reiskosten: mijn standplaats is Roosendaal. Indien het nodig of gewenst is dat ik naar een andere locatie kom, dan breng ik 0.28 cent per kilometer in rekening, bovenop de kosten voor de afgesproken dienst. Indien de sessie in een gehuurde ruimte plaatsvindt, bereken ik de kosten hiervoor door. Voor workshops op andere locaties hanteer ik een all-in prijs.

Bij onvoorziene weersomstandigheden, onweer en weeralarm code rood, alsmede een weerssituatie die door mij als onveilig wordt beschouwd zal de afgesproken dienst in overleg verschoven worden naar een later tijdstip of na onderling overleg in een gehuurde ruimte plaatsvinden.

Ik werk naar de uitgangspunten en visie van Innersteps, school voor natuurcoaching, Sonnevelt Opleidingen en Integral EFT en NLP, level 1.

Natural Steps Coaching verzamelt en bewerkt persoonsgegevens teneinde een goede dienstverlening en administratie te kunnen waarborgen. Deze gegevens zullen binnen dit kader niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewerkt en bewaard en worden nimmer versrekt aan derden. Zie het privacy statement.

Natural Steps Coaching zal u nimmer ongevraagd berichten of nieuwsbrieven sturen.